Forma't en TROS:

IPOCUBRIC ACADEMY LLARG
Els trastorns respiratoris obstructius del son (TROS) són un gradient de patologies extremament infradiagnosticades malgrat la seva alta prevalença, en especial als països industrialitzats. 
La necessitat d’una detecció precoç i d’un tractament en equip interdisciplinari han fet que el nombre de publicacions de totes les especialitats relacionades no hagi parat de créixer en l’última dècada. És per això que creiem necessari proporcionar formació de qualitat basada en l’evidència científica amb l’objectiu de proporcionar als professionals implicats el coneixement que necessiten per a detectar els pacients amb TROS el més aviat possible.

propers cursos:

TROS: El paper del Pediatra

TROS: El paper de l’Otorrinolaringòleg

TROS: El paper del Logopeda

TROS: El paper de l’Al·lergòleg

TROS: El paper del Fisioterapeuta

Necessites més informació?

Pour des cours dans d'autres langues:

Para cursos en otras lenguas:

Correu Electrònic

academy@ipocubric.com