tractament

Programa Cubric de Reconstrucció Respiratòria

Tractament del TROS: Una inversió de futur pels infants

El Programa Cubric de Reconstrucció Respiratòria permet corregir la mala respiració i el mal desenvolupament de les vies respiratòries que pateixen els pacients amb TROS.

El tractament es duu a terme en diferents etapes de forma totalment indolora, mínimament invasiva i adaptat a l’edat del pacient.

El Club de les Papallones

Tractament adaptat a edats primerenques perquè ho visquin com una aventura

Patricia Cubells Ricart_Fotos WEB 05
logo