Mètode Clínic Cubric

El Mètode Clínic Cubric és un tractament integral de Medicina Orofacial Pediàtrica

Basat en els últims avenços i tècniques de totes les especialitats relacionades amb els Trastorns Respiratoris Obstructius del Son (TROS), les disfuncions orofacials i el desenvolupament general dels més petits.

A causa de la seva gran varietat de manifestacions, la majoria de vegades, els TROS passen completament desapercebuts a ulls dels pares i queden ocults darrere d’altres disfuncions orofacials i alteracions estructurals com ara problemes d’alimentació, succió, deglució, masticació, problemes escolars, de comportament o problemes dentals.

Les seves causes, així com les seves conseqüències, són diverses i poden tenir una infinitat d’orígens diferents relacionats amb pràcticament totes les especialitats pediàtriques.

La col·laboració en perfecta coordinació d’un equip format per diferents especialistes pediàtrics que posseeixin un coneixement profund dels TROS és indispensable, ja que, el simple tractament de només un dels factors no ofereix una solució a llarg termini pels pacients, ni la remissió dels TROS.

La Dra. Patrícia Cubells Ricart ha estat pionera en la creació i coordinació del primer equip pluridisciplinari amb aquestes característiques, el qual treballa per a oferir una solució integral, completa i precoç dels TROS, que permeti oferir la millor solució possible pels pacients.

El Mètode Clínic Cubric es fonamenta en 4 pilars indispensables

Recurso 15

Precocitat

La detecció i tractament com més aviat sigui possible són de gran importància per minimitzar seqüeles en el desenvolupament global, essent l’edat de tractament ideal abans dels 5 anys, moment en què disminueix exponencialment el seu potencial de creixement i en el que el 85% del creixement craniofacial ja ha finalitzat.

Diagnòstic i Tractament Integral

Per eliminar totes les causes d’obstrucció, mal funcionament respiratori i conseqüències en el desenvolupament és imprescindible la coordinació entre pediatres, especialistes en ortopèdia orofacial, 
otorrinolaringòlegs i logopedes miofuncionals. Sense oblidar en cap moment la col·laboració amb psicòlegs, fisioterapeutes, al·lergòlegs, odontopediatres, especialistes del son, nutricionistes i pneumòlegs.

Objectiu compartit

La Respiració nasal 24h és l’única garantia de l’eliminació dels TROS a llarg termini i només es pot aconseguir amb un tractament complet pluridisciplinari i l’estreta col·laboració entre els diferents especialistes implicats.

Referent clínic

Figura que coordina les accions dels diferents especialistes. Unitat de criteri, per evitar missatges contradictoris per part dels diferents especialistes i una col·laboració prèviament pautada de manera clara. 

Gràcies al mètode clínic Cubric

En pocs dies el teu fill començarà a recuperar el seu correcte creixement i a millorar progressivament la seva respiració i desenvolupament de manera totalment indolora i sense modificar el vostre dia a dia