GRUPS I ETAPES

Aquí trobareu un resum recordatori de les etapes i evolució del tractament